Centrale Organisatie
Platinaweg 25
2544 EZ Den Haag
Tel.: 070-3210015
Onze kortingspartners zijn:

Wie wikkelt uw nalatenschap af?

"Het was verschrikkelijk om de erfenis van mama te moeten afhandelen. We konden niets vinden, er was zoveel onduidelijk, we waren het vaak niet met elkaar eens... Alles heeft daardoor erg lang geduurd. Ik heb nu zelf Nabestaandenplanner tot executeur benoemd in mijn testament, want ik maak niet dezelfde fout als mama..."

Op het moment dat u er zelf niet meer bent moet uw nalatenschap worden afgewikkeld. Wanneer u geen testament heeft of u in uw testament geen executeur heeft aangewezen, moeten uw erfgenamen gezamenlijk uw zaken afhandelen. Dit kan voor praktische en emotionele problemen zorgen. Problemen die er vrijwel altijd voor zorgen dat het proces van de afhandeling trager en moeizamer verloopt. Problemen zorgen er ook voor dat de kosten omhoog worden gestuwd. Deze kosten en moeilijkheden kunt u uw erfgenamen besparen door nu al in uw testament een onafhankelijk executeur aan te wijzen.

De executeur is de persoon die uw nalatenschap (tijdelijk) beheert en afwikkelt na overlijden. Nabestaandenplanner treedt vaak op als executeur. Doordat we de samenhang zien tussen financiële, fiscale, juridische en praktische zaken besparen we de erfgenamen veel tijd en geld. Ieder mens heeft toch het beste voor met zijn erfgenamen? De wensen van de erflater zijn altijd ons uitgangspunt, daarnaast verliezen wij de erfgenamen niet uit het oog. Wij zijn ons bewust van de bijzondere positie die een executeur heeft en zullen uw erfenis altijd met respect en zorg beheren en uw laatste wil uitvoeren.

Het is niet zo dat een notaris als executeur moet worden benoemd, u mag iedereen als uw executeur benoemen. Let bij de benoeming door een bedrijf op de kwaliteit van de onderneming. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor executele diensten. Vraag gerust naar een kopie van de polis of naar inschrijving bij een beroepsvereniging zoals www.sce-executeurs.nl

Stichting Executele Nabestaandenplanner
U benoemt uw executeur bij leven. Aangezien niemand het eeuwige leven heeft is het altijd mogelijk dat u uw executeur overleeft. Ook kan het zijn dat uw executeur ter zijner tijd door omstandigheden zijn/haar taak niet kan aanvaarden. Met Stichting Executele Nabestaandenplanner voorzien wij in voorgenoemde mogelijkheden. Door een stichting te benoemen tot executeur is er altijd een executeur beschikbaar, ook als uw contactpersoon binnen Nabestaandenplanner niet beschikbaar is. Dit is voor u de garantie voor continuïteit. Door benoeming van Stichting Executele Nabestaandenplanner tot (levens)executeur voorkomt u dat de afwikkeling vertraagd.

Uw voordeel:
U heeft de zekerheid dat uw nalatenschap persoonlijk, professioneel en volgens uw wensen wordt afgehandeld.
U ontzorgt uw erfgenamen van omvangrijke klussen.
Een vertrouwde, efficiënte en optimale afhandeling levert geld en tijdswinst op.

 

 
Copyright SolidForm Web Solutions 2012